Składki Członkowskie 2018

Przypominamy ! Jeśli nie opłaciłeś jeszcze składki członkowskiej, prosimy o przelew na poniższe dane:

Wielkopolska Organizacja Wojewódzka

Ligi Obrony Kraju

79 1240 6609 1111 0000 4933 6324

TYTUŁEM: K.W. SALING 2018